Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee

Instructeurs

Jan van Lienden

Adjudant b.d. Jan van Lienden

Vanaf 25 oktober 2008 staat het Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee onder de muzikale directie van Jan van Lienden, voormalig slagwerker van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee. Tevens vervult hij de functie van tambour-maître. Vanaf 15 september 2018 is Jan de instructeur van de slagwerk sectie

Vanaf zijn jeugdjaren is Jan al actief in de muziek en hij begon zijn muzikale loopbaan bij het "Harmonie Orkest Utrecht", gevolgd door een jarenlang lidmaatschap van "de Bazuin", eveneens uit Utrecht.

Op 19-jarige leeftijd trad hij in militaire beroepsdienst bij de Koninklijke Marechaussee en werkte jarenlang in diverse werkvelden van het Wapen.

Leo Schonk

Leo Schonk

Vanaf 15 september 2018 krijgt de trompet sectie instructie van Leo. Leo is sinds oktober 2009 trompettist van ons korps .

Tijdens zijn dienstjaren is hij in de jaren 1964 / 1965 trompettist geweest bij het Jachthoorkorps van het Garderegiment Jagers, destijds o.l.v. J.H. Jansen.

Op 10-jarige leeftijd begon zijn muziekcarrière bij het tamboer- pijper- en jachthoornkorps C.J.V. in Den Haag. Daar begon hij op piccolo en later op trompet. Niet veel later werd Leo de instructeur van de blazers-sectie. Meerdere Haagse korpsen hebben van zijn instructie gebruik gemaakt. Naast het verenigingsleven speelde 

Leo regelmatig op zijn trompet in diverse kerken. Begeleide daar o.a. Feike Asma en verschillende koren.